Escola
Atenta

El material educatiu que trobareu aquí, basat en la pràctica de l’atenció plena, pretén ser una eina d’acompanyament en el creixement integral de la persona. En un món on prevalen la immediatesa, els neguits, les tensions i el viure sempre en pilot automàtic, sovint ens oblidem de viure el present, que és precisament on la VIDA es desplega amb tota la seva plenitud i profunditat.

L’Escola Vedruna, compromesa en l’educació en valors, vol facilitar el camí als infants i joves a través de l’atenció plena, per arribar per si mateixos a ser més conscients del moment present i a viure la vida amb una qualitat i saviesa que necessàriament els portarà a trobar la felicitat.

Aquesta eina pedagògica ofereix un munt d’activitats que giren al voltant d’un pilar bàsic: la focalització en el moment present i en l’experiència de l’atenció plena. Els exercicis d’atenció plena són l’eix fonamental per a desenvolupar i fer créixer les tres dimensions de l’alumne: educativa, de benestar i interior. Amb les dinàmiques a classe treballarem i potenciarem algunes de les fortaleses personals desplegades en les tres dimensions que tot ésser humà té i que configuren la seva personalitat.

Aquesta eina requereix, per tant, la nostra mirada, la nostra dedicació i el nostre compromís. Desitgem que sigui d’utilitat per als vostres alumnes i també per a vosaltres mateixos.